Girişimcilik Eğitimi

20 Şub

  • Makine Mühendisliği Bölümü
  • Tüm Duyurular

Girişimcilik kişinin fikirlerini eyleme geçirmesi, kendi işini kurması ve bunun sonucunda ekonomik değer yaratması olarak tanımlanabilir. Girişimci bireylerin sayısının artırılması, ülkelerin üzerinde yoğunlaştığı öncelikli bir konu haline gelmiştir. Bireylerin kendi işlerini kurmaları yeni işgücü talebi oluşturmakta bu durum da ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaktadır. Genç girişimciler, kendi işlerini kurma yolunda ilerlerken inovasyon, eğitim, mentörlük ve maddi kaynak ihtiyacı ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Bu amaçla girişimcileri desteklemek, ülke ekonomisine ve işgücü piyasasına katkı sağlamak amacı ile ABD Ankara Büyükelçiliği desteği, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin proje sahipliğinde Purdue Üniversitesi ile işbirliği ile “Developing Young Innovative Entrepreneurial Leaders in STE(A)M Fields in Eastern Marmara Region” (Doğu Marmara Bölgesinde STE(A)M Alanında Innovasyona Dayalı Genç Girişimci Liderler Geliştirme) projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya ve Yalova illerinden her bir ilde 60 üniversite öğrencisi ya da üniversite mezunu toplam 300 kişiye girişimcilik eğitimi verilecektir. Programın birinci aşama eğitimleri 16 saatte tamamlanacak olup;

Sakarya ve Yalova: 7-8 Mart 2020

Bilecik, Bolu, Düzce: 13-14 Mart 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

Programın ikinci aşama eğitimleri 16 saatte tamamlanacak olup;

Sakarya: 13-14 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. İkinci aşama eğitimleri sonunda jüri tarafından seçilen en iyi projeye 1000 dolar para ödülü verilecektir. Tüm katılımcılara program sonunda Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği, Purdue Üniversitesi, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylı katılım sertifikası verilecektir.

 

Başvuru (Online): http://www.girisimcikoprusu.com/ApplicationForm.aspx (Son tarih: 21 Şubat 2020)

Detaylı bilgi: http://www.girisimcikoprusu.com/