2020-2021 Dönemi Güz Dönemi - Hatırlatma

24 Eyl

  • Makine Mühendisliği Bölümü
  • Tüm Duyurular
İmalat mühendisliği öğrencilerimizin 1., 2. ve 3. sınıflardan alması gereken tüm dersleri Makine ve İmalat Mühendisliği bölümü derslerinden (MIT kodlu) seçmeleri gerekmektedir.

Bölümümüzde açılmayan bazı zorunlu dersleri gösterir tablo aşağıda sunulmuştur. Bu dersleri alması gereken öğrencilerimizin, tabloda gösterilen ilgili fakülte ve ilgili bölümlerden bu dersleri almaları bölüm kurulumuz tarafından uygun bulunmuştur.

Ders

Fakülte

Bölüm

Fizik I (Doç. Dr. Ahmet Demir)

Teknoloji Fakültesi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (Öğr. Gör. Barış Çatal)

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Türk Dili I (Öğr. Gör. Hilal Zengin)

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

İngilizce I

Teknoloji Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Sayısal Analiz (Dr. Öğr. Üyesi Zehra Karapınar ŞenTürk) – (Sayısal Yöntemler Dersi yerine sayılacaktır)

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği


Unutulmamalıdır ki, öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için her dönem almış oldukları derslerin toplam 30 AKTS'ye eşit ya da daha fazla olması gerekmektedir.

Ders seçiminde aklınıza takılan tüm soruları danışmanlarınıza rahatlıkla iletebilirsiniz. OBS sisteminiz üzerinden danışmanıza baktıktan sonra, buraya tıklayarak danışmanınızın iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca, ders programımıza da buraya tıklayarak hızlıca erişebilirsiniz.