SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

Teknoloji fakültesi ve Mühendislik fakültesi arasında ne gibi farklar vardır?

Teknoloji fakültelerinin amacı, sektörün ihtiyacına yönelik olarak ‘teorik bilginin yanısıra uygulama becerisine de sahip nitelikli mühendisler yetiştirmek” olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda teknoloji fakültelerinde mühendislik fakültelerinde uygulanan müfredatın aynısı uygulanmakta. İlave olarak teknoloji fakültesinde uygulama becerisinin arttırılmasına yönelik iş yeri eğitimi ve yaz stajları yer almaktadır. Teknoloji Fakültelerinde genel olarak 7+1 Eğitim Modeli başarı ile uygulanmaktadır. Öğrenciler 7 dönemi okulda teorik ve uygulamalı dersler ile geçirirken, 1 dönem de tam zamanlı olarak işletmelerde (70 gün süre ile) stajyer olarak çalışmaktadır. Bunun yanı sıra Mühendislik fakültelerinde de uygulanmakta olan kısa dönem yaz stajlarını da (20 günlük) yine öğrencilerimiz yapmak zorundadır. Bu sayede öğrencilerimiz eğitimleri süresince kazandıkları bilgi ve deneyimlerini, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda yapacakları uygulamalı eğitimle pekiştirerek geliştirme imkânı bulmaktadırlar. Öğrencilerimiz bir kısmı işyeri eğitimini yaptıkları firmalarda eğitimleri bittikten sonra da Mühendis ünvanı ile çalışmaya devam etmektedir. Ayrıca Teknoloji fakültelerinde meslek lisesi mezunlarına da belirli oranda kontenjan ayrılmıştır (Bölümümüz için %20) ve buna kısaca MTOK kontenjanı denilmektedir. Yeterli puanı alarak MTOK kontenjanı ile yerleşen adaylar bir yıl Bilimsel Hazırlık Eğitimi almak zorunda. Matematik, fizik, kimya gibi derslerden oluşan bilimsel hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler bölümümüzde birinci sınıfa kayıt yaptırmaktadırlar.

 

Teknoloji fakültesinden mezun olan mühendis ile Mühendislik fakültesinden mezun olan mühendis arasında ne gibi bir fark vardır?

27 Haziran 2014’de toplanan Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), “Teknoloji Fakültesi mezunlarımızın ünvanlarının mühendislik fakültesi mezunları ile eşdeğer olduğuna” dair karar almıştır. Bu karara istinaden Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 09.07.2014 tarih ve 4407 sayı ile aldığı usule uygun yeni karar,  eşdeğerlik konusundaki çelişkiyi ortadan kaldırmıştır. Teknoloji Fakültesi mezunu mühendislerle diğer mühendislerin yetki ve ünvanlarının eşit olduğunu gösterir YÖK’ün resmi yazısına ulaşmak için tıklayınız. Bu sayede yürütmeyi durdurma kararının gerekçesi ortadan kalkmıştır. Artık gerek mezunlarımızın ve gerekse bizleri tercih edecek adayların rahat olmaları gerekir. Diğer mühendislik fakültelerinden mezun mühendislerin yetkileri, hakları, hukukları ne ise bizim mühendislerimizin de aynıdır, hiçbir fark yoktur.         

 

Makine ve İmalat Mühendisliği bölümünün imza yetkisi var mıdır?

Makine ve İmalat Mühendisliği bölümü mezunları Makine Mühendisliği bölümünün sahip olduğu tüm imza yetkilerine sahiptir.

 

Makine ve İmalat Mühendisliği bölümü devlet kadrolarına girebilir mi?

Makine ve İmalat Mühendisliği bölümü mezunları devlette Makine Mühendisliği bölümünün başvurduğu tüm kadrolara başvurabilirler.

 

Makine ve İmalat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği eşdeğer midir? İki bölüm arasında herhangi bir fark var mıdır?

Makine ve İmalat Mühendisliği bölümü ile Makine Mühendisliği bölümü eşdeğerdir. Bu 2 bölüm arasında hiçbir fark yoktur. Makine Mühendisleri Odasına kayıt olan mezunlarımıza Makine Mühendisleri Odası tarafından Makine Mühendislerinin sahip olduğu tüm imza ve yetkiler verilmektedir.

 

Düzce şehrinin mühendislik öğrencilerine sunabileceği iş potansiyeli ve şehrin sanayi üretim ağının bugünkü durumu nedir?

İlimizde sanayileşmenin ilk adımları 1956 yılından itibaren artık ilçede tarım ürünlerinin yanı sıra orman ürünlerinin işlenmesi ile atılmıştır. 1960’lı yıllara gelindiğinde sanayileşme hareketi hız kazanmış beraberinde istihdam olanaklarını yükseltmiş ve aynı zamanda ticaret hayatına canlılık getirerek şehrin ve bölgenin cazibe merkezi olma yolunda büyük adımlar kat etmiştir. Özellikle değerli bir veri mahiyetinde olan, 1996 yılında kurulmuş olan Organize Sanayi Bölgesi çeşitli sanayi tesisleri ile hemen hemen dolmuştur. Şu anda her iki Organize Sanayi Bölgesindeki 70 fabrikada yaklaşık 7.000 kişi istihdam edilmektedir. 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni teşvik sisteminde de Düzce 4. Bölge avantajlarına sahiptir ve her ne kadar çok geniş sanayi parselleri bulunmamasına rağmen, Düzce önemli yatırımlara ev sahipliği yapmaya devam etmektedir. İstihdam açısından öne çıkan sektörler tekstil, oto yan sanayi, orman ürünleri sanayileridir. Bu sektörler, sanayi alanındaki istihdamın neredeyse yarısını sağlamaktadırlar. Son teşvik yasasından sonra özellikle kombi ve kombi ile ilgili yan ürünlerin üretildiği ısıtma sektörü konusunda da önemli yatırımlar yapılmıştır. Düzce ilimizin Türkiye'deki en büyük ilk 500 firma listesinde de yine çok sayıda firması bulunmaktadır.