Misyon

Uluslararası düzeyde lisans, lisansüstü ve meslek içi eğitim vererek, sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve ar-ge çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomi ve mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklerine sahip Makine ve İmalat Mühendislerini yetiştirmek asıl amaçtır.