Komisyonlar, Kurullar ve Koordinatörlükler

İlgili Birim

İlgili Öğretim Üyesi

Bölüm İş Yeri Eğitimi Komisyonu

Başkan: Doç. Dr. Mustafa Ayyıldız

Dr. Öğr. Üyesi Serkan Apay

Arş. Gör. Emre Yücel

Bölüm Strateji Kalite Komisyonu

Başkan: Prof.Dr. Suat SARIDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Şenol Mert

Arş. Gör. Ümit AĞBULUT

Bölüm Yaz Stajı Komisyonu

Başkan: Doç.Dr. Turgay KIVAK

Üye: Arş.Gör. Emre YÜCEL

Üye: Arş.Gör. Emrah UYSAL

Bölüm Web Sitesi Sorumlusu

Arş. Gör. Ümit AĞBULUT

Mezuniyet Komisyonu

Doç. Dr. Fuat KARA

Öğr Gör. Dr. Ömer ERKAN

Arş. Gör. Emrah UYSAL