Komisyonlar, Kurullar ve Koordinatörlükler

İlgili Birim

İlgili Öğretim Üyesi

Erasmus Koordinatörü

Yrd.Doç. Dr. Serkan APAY

Arş.Gör. Ümit AĞBULUT

Farabi ve Mevlana Programları Koordinatörü

Doç.Dr. Turgay KIVAK

Arş. Gör. Emrah UYSAL

Bölüm Çift Anadal ve Yan Dal Programları Komisyonu

Başkan: Doç.Dr. Suat SARIDEMİR

Asil Üye:Yrd.Doç.Dr. Fuat KARA

Asil Üye: Arş.Gör. Ümit AĞBULUT

Fakülte, Bölüm Yatay Geçiş, Dikey Geçiş ve İntibak Komisyonu

Başkan: Doç.Dr. Suat SARIDEMİR, Yrd.Doç.Dr. Fuat KARA,Yrd.Doç.Dr. Şenol MERT

Üye: Arş.Gör. Emre YÜCEL

Üye: Arş.Gör. Emrah UYSAL

Üye: Arş.Gör. Ümit AĞBULUT

Bölüm İş Yeri Eğitimi Komisyonu

Başkan: Yrd.Doç. Dr. Serkan APAY

Asil Üye: Arş.Gör. Emre YÜCEL

Asil Üye: Arş.Gör. Emrah UYSAL

Üye: Arş.Gör. Ümit AĞBULUT

Bölüm Strateji Kalite Komisyonu

Başkan: Doç.Dr. Suat SARIDEMİR

Üye: Arş.Gör. Ümit AĞBULUT

Üye: Arş.Gör. Emrah UYSAL

Bölüm Müfredat Komisyonu (Bologna)

           

Başkan: Yrd.Doç.Dr. Fuat KARA, Doç.Dr. Turgay KIVAK, Yrd. Doç. Dr. Mustafa AYYILDIZ

Üye: Arş.Gör. Emrah UYSAL

Üye: Arş.Gör. Ümit AĞBULUT

Üye: Arş.Gör. Emre YÜCEL

Bölüm Yaz Stajı Komisyonu

Başkan: Yrd.Doç. Dr. Serkan APAY, Doç.Dr. Turgay KIVAK, Yrd. Doç. Dr. Mustafa AYYILDIZ

 

Üye: Arş.Gör. Emre YÜCEL

Üye: Arş.Gör. Emrah UYSAL

Üye: Arş.Gör. Ümit AĞBULUT

Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçim Komisyonu

Başkan: Bölüm Başkanı

Üye: Arş.Gör. Ümit AĞBULUT

Üye: Arş.Gör. Emrah UYSAL

Fakülte İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

Bölüm İşyeri Uzmanı: Arş.Gör. Emrah UYSAL, Arş.Gör. Ümit AĞBULUT