Genel Bilgiler

MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNE HOŞGELDİNİZ

Makine ve İmalat Mühendisliği Makine tasarım ve imalatını kapsayan geniş bir çalışma alanına sahiptir. Her tür mekanik ve enerji dönüşüm sistemlerinin planlanması, tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, işletilmesi ve bakımı makine ve imalat mühendisliği konuları arasındadır. Bu bağlamda makine tasarımı ve imalatı alternatifi olmayan ve pek çok çalışma alanında ortak gereksinim duyulan bir daldır. Makine tasarımcısı ve imalatçıları toplumsal ihtiyaçların karşılanması için gereksinim duyulan malzemeleri, makine, alet ve süreçleri tasarlayan, imal eden, en uygun şekilde kullanan, bakımından ve verimliliğinden sorumlu kişilerdir.

Öğrencilerimiz 8 yarıyıl sonunda toplam 240 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü alanında temel mühendislik bilim ilkelerini konu alan ve teorik, seçmeli ve uygulamalı Makine ve İmalat Mühendisliği eğitimini lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde vermeyi amaç edinen bir bölümdür.

Bu itibarla, ülkemizde ve dünyada imalat alanındaki güncel bilim ve teknolojiyi takip edebilen, çözümleme ve uygulama yeteneklerine sahip mühendisler yetiştirmek bölümümüzün temel hedefidir. Bu hedef uyarınca bilim ve teknolojik yeniliklerin yurdumuzun ve bütün insanlığın hizmetine katkı sağlayacak şekilde uygulanması için bölümümüzdeki mevcut atölye ve laboratuarlardan faydalanıldığı kadar sanayimizin imkânlarından da faydalanılmaktadır.